102b.jpeg
140.jpeg
buvar.jpeg
previous arrow
next arrow

Nagy előrelépés várható a magyar víz alatti régészetben: pályázatot nyert az Árpád Múzeum!

 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Pályázati azonosító: 207181/2
Pályázati cél: Víz alatti régészeti örökség kutatására és dokumentálása
Támogatás összege: 7.000.000 Ft (dologi költségek)
Projekt futamideje: 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31.


A projekt célja
          A projekt keretében a Ráckevei Árpád Múzeum, mint szervező és kutatásvezető intézmény
az Argonauta Víz alatti Kulturális Örökségvédelmi és Folyami Régészeti Kutatócsoport által
biztosított önkéntes régészeti búvárok bevonásával, együttműködésben a Duna és mellékfolyói
mentén, illetve a Balaton térségében található területi múzeumokkal (amely a már megkötött
együttműködési megállapodásokon alapul) egy országos víz alatti régészeti felderítő és
dokumentációs tevékenységet szervez.


          A kutatás célja, hogy eddig ismeretlen lelőhelyeket térképezzen fel, illetve a kevéssé ismert
lelőhelyekről a korábbinál jobb minőségű dokumentációt készítsen. A kutatási anyag lehetővé teszi
a hazai víz alatti régészeti örökség nyilvántartásba vételét, hatékonyabb védelmét és középtávú
kutatási stratégia kialakítását. A dokumentumok megfelelő alapot nyújthatnak vándorkiállítás
poszteranyagának elkészítéséhez, ismeretterjesztő és szakmai cikkek, tanulmányok, riportok
összeállításához.
A kutatás tervezett menete
          A kutatási terület nagy régészeti potenciállal rendelkező vízfelületekre fókuszál. Kiterjed a
Balatonra és a Duna magyarországi felső, középső és alsó szakaszára, illetve mellékfolyókra. A
kutatásban terveink szerint minimum 10 km folyómedret és 1,5 négyzetkilométer tómedret érint.
Tervezzük 9 kevéssé ismert lelőhely térségének alaposabb vizsgálatát, valamint további 12 olyan
területet, ahol semmiféle régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.
          A kutatás során roncsolásmentes felderítési, dokumentációs technikákat alkalmazunk:
szonaras felderítést, szeizmikus radaros és magnetométeres mérést végzünk, valamint sekély vizek
felett drónos felvételeket készítünk. A terepi régészeti kutatás keretében folyami és tavi víz alatti
felderítő merüléseket végzünk. Ennek során esetenként csónakot, vagy hajót kell bérelnünk. Víz
alatti lelőhely fotogrammetriai dokumentálására is kísérletet teszünk, legalább egy lelőhely esetében
3D fotogrammetriai dokumentáció készül. A fa leletanyagot (cölöpök, deszkák, gerendák)
dendrokronológiai módszerrel keltezzük, xylotópiai vizsgálatát végeztetjük el. A víz alatti kutatáson
víz alatti pinpointereket (felszíni réteget vizsgáló fémkereső) is alkalmazunk.
A felsorolt technikák alkalmazásához nem szükséges feltárási engedély, az örökségvédelmi hatóság
felé bejelentési kötelezettség áll csupán fenn.
          A januártól március közepéig tartó időszakban jellemzően rendkívüli hideg volt az elmúlt
években, ezért a nagyobb folyókon is jegesedést tapasztaltunk, a Balaton több alkalommal
befagyott. Ezt az időszakot az archív térképek gyűjtésére, tanulmányozására, a múzeumi és egyéb
dokumentumok tanulmányozására szánjuk. A megítélt támogatás függvényében ekkor tudjuk
lekötni a nem roncsoló műszeres felderítési technikákat végző személyzetet, technikát. Kedvező
esetben a Hévízi-tóban kezdjük meg a víz alatti tevékenységet.
          A jég, majd a jeges ár elvonultával március/április folyamán kezdődnek a szonaras
felderítések, amelyekhez április végétől víz alatti felderítő merülések csatlakoznak. A legtöbb
merülést május-szeptember időszakban tervezzük elvégezni. Az ősz is alkalmas szonaras
felderítésre, nem roncsoló műszeres kutatásra és merülésekre. A terepi tevékenységet novemberben
tervezzük zárni. December végére az összes dokumentáció, valamint a záródokumentáció is
elkészül.
Utómunka, dokumentációs tevékenység

          Minden műszeres vizsgálatról, minden terepi tevékenységről külön dokumentáció készül
lelőhelyenként. Ez minimálisan tartalmazza a jelentést, a bejelentő adatlapot és a térképet. Emellett
digitális felvételek, víz alatti objektumok kézi rajzai, műszeres mérések elemzése is elkészül. A
projekt végén összesítő jelentés készül, amely térképen ábrázolja az összes területet, valamint a
részeredményeket egységes dokumentumba integrálja.
Várható eredmények
          A kutatás eredményeként új lelőhelyek felfedezése és dokumentálása, ismert, vagy részben
ismert lelőhelyek pontosabb felmérése várható. A dokumentációk forrásanyagot jelentenek a
régészeti, történeti és interdiszciplináris kutatásokhoz, további projektek kiindulópontjai lehetnek.
          A digitálisan elkészített dokumentumokat a közönség számára is értelmezhető módon
bemutatjuk.

 

 

Meghívó

plakat beretvas csanad send

Facebook